Jan Modaal en het Modaal Inkomen in Nederland

Met modaal inkomen bedoelen we altijd een bruto inkomen. Modaal inkomen is het bruto jaarinkomen inclusief acht procent vakantiegeld. Het bruto modaal inkomen dat net onder de premie-inkomensgrens van de zorgverzekering wet ligt. Het modaal inkomen wordt elk jaar opnieuw bepaald door het Centraal plan bureau op basis van de gemiddelde loonstijging in de bedrijvensector.

De politiek in Nederland gebruikt het modaal inkomen als referentiepunt om besluiten die effect hebben op inkomens te bepalen. Zo kan berekend worden of “Jan Modaal” een positief of negatief effect heeft op de besloten maatregel.  In Nederland gebruiken we de benaming Jan Modaal voor iemand met een doorsnee-inkomen. In het buitenland bestaan daar ook benamingen voor. Voorbeelden zijn ‘Otto Normalverbraucher’ in Duitsland of Matti Meikäläinen in Finland. In de Verenigde Staten wordt vaak de term Average Joe gehanteerd.

Het modaal inkomen wordt vaak verward met het gemiddeld inkomen. Het modaal inkomen is een “geprikt” inkomensniveau. Geprikt betekent letterlijk het meest voorkomende inkomen. Het inkomen wat in Nederland dus het vaakst voorkomt is het modaal inkomen. Een behoorlijk verschil met gemiddeld inkomen. Het gemiddelde inkomen wordt, kort samengevat, berekend over alle Nederlanders met een bron van inkomsten. Voor meer informatie over cijfers en verschillen tussen Modaal Inkomen en het gemiddeld inkomen kun je terecht op modaal-inkomen.nl.

In 2012 was het modaal inkomen € 33.000. In 2013 is het modaal inkomen eveneens € 33.000. Jan Modaal, de man met het doorsnee-inkomen, is de afgelopen jaren minimaal er op vooruit gegaan. Dit heeft alles te maken met de financiële crisis en de minimale stijgingen in salaris.