Wanneer verstuur je een tweede betalingsherinnering?

Helaas. Na een geweldige dienst of product te hebben geleverd blijft de betaling alsnog uit. Je hebt een betalingsherinnering gestuurd en hier is geen reactie noch betaling op gekomen. Meerdere keren getracht om de debiteur te bellen om een betaling te krijgen, maar je loopt continu tegen de muur op. Ook een tweede betalingsherinnering heeft niet het gewenste effect gehad? Jouw irritatie kan behoorlijk oplopen, helemaal wanneer je weet dat je al een paar stappen hebt gezet om een betaling te ontvangen. Wat kan je nu nog meer doen?

Werkt ook een tweede betalingsherinnering niet?

Een eerste herinnering versturen mag pas gebeuren nadat de betalingstermijn is verstreken van de factuur. Vaak zal dit ongeveer binnen vijf dagen gebeuren. Het bedrijf zelf verstuurd uiteraard de melding dat er een betaling nog openstaat welke voldaan dient te worden. Ga altijd wel eerst even na waarom er nog geen betaling is ontvangen. Dit kan wellicht liggen aan het feit dat je zelf bent vergeten om de factuur te versturen. Maar ook de klant kan het over het hoofd gezien hebben waardoor er geen betaling is geweest.

Wat te doen om de betaling alsnog te hebben voldaan?

Na meerdere pogingen is het nog steeds niet gelukt om een betaling te realiseren. Erg vervelend en daar kan je op dat moment helaas nog niets aan doen. Wel zou je ervoor kunnen kiezen om de factuur uit handen te geven aan een incassobureau. Zij zullen als eerste een brief zenden waarin staat dat de factuur uit handen is gegeven aan hun en dat de debiteur nog twee weken heeft om alsnog de betaling te voldoen. Gebeurt dit niet? Dan heeft een incassobureau het recht om incassokosten te berekenen over het bedrag en dit te verhalen op de debiteur.

Probeer altijd in gesprek te gaan met de debiteur

Ongeacht de reden waarom een betaling niet is gedaan is het wel verstandig om in contact te blijven met de debiteur. Vaak kan je hiermee al een regeling treffen zodat de betaling wordt gedaan. Maar helaas komt het ook voor dat er op geen enkele wijze dit gerealiseerd kan worden. Hiervoor is de keuze een stuk eenvoudiger om het uit handen te geven aan een incassobureau. Zij weten vaak wat beter druk uit te oefenen op de debiteur om de betaling binnen te halen.

Lukt een incassobureau het ook niet?

Na een periode van brieven en mails sturen blijft een betaling uit? Ongeacht wat een incassobureau heeft geprobeerd? Dan heb je de keuze om vervolgens de factuur verder uit handen te geven aan een deurwaarder. Wanneer dit gebeurt, dan zullen de kosten onwijs oplopen. De kosten die bovenop de factuur zullen komen zal altijd voor rekening zijn van de debiteur. Een deurwaarder heeft letterlijk meer bevoegdheid om achter gegevens aan te komen zodat zij de debiteur kunnen dwingen om een betaling te doen. Deze mogelijkheid heeft een incassobureau helaas niet.