Restschuld bij een echtscheiding

Restschuld bij een scheiding
Als mensen door een scheiding noodgedwongen hun huis moeten verkopen kan men een beroep doen op de Nationale Hypotheek Garantie. In dat geval moet er wel sprake zijn van een restschuld. De NHG zal de restschuld vervolgens vergoeden aan de desbetreffende hypotheekbank.

Er zijn echter wel een aantal voorwaarden gesteld door de Nationale Hypotheek Garantie. Men moet in een eerder stadium een NHG-borgstelling zijn aangegaan en daarnaast moet men geen schuld hebben aan de gedwongen verkoop van het huis. De restschuld wordt als men aan deze voorwaarden heeft voldaan kwijtgescholden. Wel kunnen mensen die hiervoor in aanmerking komen tijdens de eerstkomende jaren geen nieuwe lening afsluiten. Dit komt omdat bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) aan aantekening wordt gemaakt.

Misbruik
Er wordt echter ook misbruik gemaakt van de bovengenoemde regeling. Door een scheiding in scene te zetten kunnen mensen hun restschuld op het huis ontlopen. De Nationale Hypotheek Garantie vangt de restschuld dan op. Naar verluidt maken steeds meer mensen gebruik van de truc. Het misbruik van de regeling gaat eigenlijk hand in hand met de financiële crisis. Door de forse prijsdaling op de huizenmarkt blijven steeds meer mensen achter met een restschuld. Overigens steeg het aantal mensen dat dat beroep doet op deze regeling van 20 naar 50% tussen 2006 en 2012, terwijl er niet heel veel meer scheidingen werden geconstateerd.

Men moet overigens goed oppassen wanneer men bewust fraudeert met deze regeling als men wil scheiden. De NHG onderneemt steekproeven om te controleren of gescheiden mensen kort na de scheiding niet opnieuw samenwonen.