Wat zijn opties?

Opties bestaan al sinds de klassieke oudheid. Het is bekend dat de Oude Grieken al opties verhandelden op het gebruik van olijfpersen. Er waren veel persen nodig als de olijfoogst bijzonder goed was, en juist weinig als de oogst tegen viel. Maar wat zijn nou eigenlijk opties?

Wat zijn opties?
Opties zijn effecten, net zoals bijvoorbeeld obligaties en aandelen. Een optie is het recht gedurende een vastgestelde periode een hoeveelheid onderliggende waarde te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. De betaling geschiedt aan diegene die het recht verleent. Koop je dus een optie op de optiebeurs, dan heb je het recht om iets te kopen of te verkopen tegen een vooraf afgesproken prijs. Dat ‘iets’ zijn dan meestal een aantal aandelen of aandelenindices, maar het kan bijvoorbeeld ook een bepaald bedrag aan dollars, goud of obligaties zijn, of zelfs op agrarische termijncontracten. Van te voren is dan ook vastgelegd wat de periode is dat je dit recht hebt, bijvoorbeeld voor 4 maanden, of tot januari van het volgende jaar. Belangrijk om te weten is dat je met een optie een recht krijgt, maar dat je niet verplicht bent om te kopen of te verkopen.

Handelen in opties is voor iedereen
Het kopen en verkopen van opties is uiteraard niet altijd even gemakkelijk. Het is echter voor iedereen met wat studie en enige moeite wel te leren, waardoor je met opties een geweldig handelsmiddel in handen kunt krijgen. Laat je niet ontmoedigen door de in eerste instantie misschien lastig lijkende materie. Het is voor iedereen te leren, ook als je nog niet precies weet wat aandelen zijn. Opties zijn namelijk gerelateerd aan aandelen en brengen risico’s met zich mee, maar ook dat is allemaal te leren.

Soorten opties

Er zijn 2 soorten opties die je kunt nemen, te weten:

Callopties – deze geven het recht om iets te kopen tegen een bepaalde prijs.
Putopties – deze geven het recht om iets te verkopen tegen een bepaalde prijs.

Callopties
Een callopties is een optie die je het recht geeft om iets te kopen tegen een bepaalde prijs. Hiermee een belegger de mogelijkheid om in te spelen op een verwachte daling of stijging van een aandeel. Hieronder een voorbeeld om een en ander te verduidelijken.

Stel dat je een calloptie Shell december met uitoefenprijs € 75,- hebt gekocht. Dit betekent dat je tot en met december 100 aandelen Shell kunt kopen voor € 75,- per stuk. Stel dat je deze optie op de beurs hebt gekocht voor € 250,-. In december blijkt dat het aandeel Shell is gestegen naar € 100,-, maar jij hebt het recht om 100 aandelen voor € 75,- per stuk te kopen. Bij het uitoefenen van het kooprecht koop je dus de aandelen voor 100 x € 75,- = € 7.500,- terwijl ze 100 x € 100,- = € 10.000,- waard zijn. Je maakt dus bij het uitoefenen van het kooprecht een winst van € 2.500,- minus de aankoopprijs van de optie van € 250,-. Je totale winst is dus € 2.250,-.
Putopties
Een callopties werkt precies omgekeerd en is een optie die je het recht geeft om iets te verkopen tegen een bepaalde prijs. Hiermee kun je dus inspelen op een verwachte koersdaling. Bijvoorbeeld:

Stel je koopt een putoptie KPN juli met een uitoefenprijs van € 100,- voor € 250,-. Je mag daarmee tot en met juli je 100 aandelen KPN voor € 100,- verkopen. Als vervolgens in juli de aandeel KPN bijvoorbeeld € 82,- waard, dan is je optie geld waard, omdat jij met de putoptie je 100 aandelen voor € 100,- per stuk mag verkopen.
De optie heeft dan een waarde van: (100 x € 100,-) minus (100 x € 82,-) = € 1.800,-. Aangezien je € 250,- voor de optie hebt betaald is je winst € 1.550,-. Je optie is door de koersdaling nu dus € 1.800,- waard, terwijl je er maar € 250,- voor hebt betaald.