Hypotheekvormen

Aflossingsvrije hypotheek
Bij deze hypotheekvorm wordt er gedurende de gehele looptijd van de hypotheek geen enkel bedrag afgelost. De hypotheekschuld blijft dus doorgaans 30 jaar gelijk. Aan het einde van de looptijd moet de hypotheekschuld in één keer worden voldaan. Dit kan bijvoorbeeld door het afsluiten van een nieuwe hypotheek of door de verkoop van de woning. Ook kunnen mensen een aanvullende levensverzekering afsluiten, waarmee er maandelijks een bedrag ingelegd wordt om te sparen en/of te beleggen. Het bedrag dat aan het einde van de rit dan opgespaard is, wordt afgelost op de hypotheek. Doorgaans worden deze verzekeringen zo opgesteld dat het beoogde doelbedrag de hoofdsom van de hypotheek bedraagt. Behaalde resultaten in het verleden bieden echter nooit een garantie voor de toekomst.

Gedurende de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek wordt er alleen rente betaald over de hypotheeksom (= het geleende bedrag). Deze rente blijft gelijk, afgezien van wijzigingen met betrekking tot variabele rente. Hierdoor blijven de maandlasten voor deze hypotheekvorm laag en profiteert de consument optimaal van de renteaftrek via de belasting.
Inmiddels heeft de overheid bepaald dat de aflossingsvrije hypotheek afgeschaft wordt. Politiek Den Haag vindt dat mensen hiermee een te groot risico aangaan en dat de onzekerheid of de hypotheekschuld aan het einde van de looptijd wel afgelost kan worden te groot is. Dat houdt in dat de onderstaande hypotheekvormen niet meer af te sluiten zullen zijn.

De beleggingshypotheek
De beleggingshypotheek is een aflossingsvrije hypotheek waarbij u maandelijks alleen de rente betaald over het geleende bedrag. De hoofdsom van de hypotheek blijft gedurende de looptijd ongewijzigd en aan het einde van de rit zal dit bedrag moeten worden afgelost. Om dit te kunnen doen is deze hypotheek vorm gekoppeld aan een verzekering. Maandelijks betaalt u een bedrag dat door de zogenoemde experts van de bank of verzekeraar wordt belegd. Gedurende de looptijd wordt er zo een bedrag opgespaard dat aan het einde van de looptijd in ieder geval equivalent aan de hoofdsom van de hypotheek zou moeten zijn. Omdat het absoluut niet zeker is dat dit ook het geval is, heeft de Nederlandse regering deze hypotheekvorm afgeschaft. Mensen die al een beleggingshypotheek afgesloten hebben kunnen deze behouden, maar er worden geen nieuwe beleggingshypotheken afgesloten.

De spaarhypotheek
Ook een spaarhypotheek was een populaire vorm van geldverstrekking voor de aanschaf van een woning. Deze optie is de afgelopen jaren met alle problemen en crisis van dien zelfs een stuk gewilder geworden. Het betreft een vorm van hypotheek waarbij de hoofdsom  opgebouwd is in een leendeel en een spaardeel. Als u een spaarhypotheek afsluit betaalt u rente over het hoofdbedrag dat u heeft geleend voor de aanschaf van uw woning. Hiernaast legt u ook een vergoeding per maand in die de bank of verzekeringsmaatschappij  voor u op een spaarrekening zet. Deze spaarrekening is gekoppeld aan een rentepercentage dat gelijk is  aan de rente die betaald moet worden over het totale hypotheekbedrag.  Op deze manier spaart u maandelijks een bedrag op en heeft u aan het einde van de looptijd, die doorgaans 30 jaar betreft, een bedrag opgespaard waarmee u in één keer de volledige hypotheeksom kunt voldoen. Omdat u altijd zeker weet dat het eindbedrag behaald wordt, is dit een veilige manier om op deze basis een hypotheekovereenkomst aan te gaan.

Wel is het zo dat de bank of de verzekeringsmaatschappij vaak strenge eisen en voorwaarden aan een dergelijke hypotheek stelt. Zo eist de geldverstrekker het recht van hypotheek op de betreffende woning en een pandrecht op de spaarrekening . Dat houdt in dat het bedrag op de spaarrekening eigenlijk altijd van de bank is totdat het huis volledig afbetaald is. Dit doet de geldverstrekker om te voorkomen dat bij een faillissement van de consument andere schuldeisers de woning van de consument en het tot dan toe gespaarde geld opeisen. De bank of verzekeringsmaatschappij kan dan als eerste het geld en het huis opeisen en heeft noodsituaties geheel in eigen hand.  Voor geldverstrekkers is een spaarhypotheek een gunstige vorm van financieren. De klant blijft namelijk 30 jaar verbonden aan de kredietgever en betaalt netjes iedere maand rente. Aan de andere kant ontvangt de kredietnemer een rente met dezelfde hoogte weer terug over het spaardeel van de hypotheek. Echter is dit wel over een veel lager bedrag, waardoor het voordeel vooral bij de bank ligt. De bank of verzekeringsmaatschappij profiteert dus optimaal van een dergelijke hypotheekvorm.
Naast het feit dat een kredietverstrekker veel voordeel en belang bij een spaarhypotheek heeft, heeft u als consument ook een zeker voordeel. Met een spaarhypotheek weet u namelijk precies wat uw maandlasten zijn en bent u er van verzekerd dat u aan het einde van de looptijd de volledige hypotheeksom in één keer kunt voldoen. Dit geeft u een vertrouwd en gerust gevoel. Deze mate van zekerheid heeft u  niet als u bijvoorbeeld een beleggingshypotheek afsluit. Het is dan namelijk maar zeer de vraag of u aan het einde van de rit dan genoeg geld bijeen hebt gebracht om de volledige hypotheeksom te voldoen. Er bestaat een kans dat u dan met een restschuld blijft zitten. Daarnaast heeft u zekerheid op twee fronten. Ten eerste weet u iedere maand precies waar u aan toe bent omdat de rente die u iedere maand betaald gelijk is. Daarnaast houdt dit dus in dat uw belastingvoordeel, zolang dit blijft gelden, dus ook 30 jaar gelijk is. U weet dus precies waar u aan toe bent.
Omdat de spaarhypotheek tevens een aflossingsvrije hypotheekvorm betreft is ook deze vorm inmiddels afgeschaft door de regering. Men vindt dat een hypotheek afgelost moet worden zodat de hypotheekschuld gedurende de looptijd verkleind wordt.

Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een vorm van hypotheek waaraan de rente en het bedrag dat u aflost per maand exact gelijk aan elkaar is. Dit met als doel om aan het einde van de looptijd het gehele hypotheekbedrag dat geleend is voldaan te hebben. Het aflossingsdeel heeft hierbij als kenmerk dat het in het begin van de looptijd lager is en zal vervolgens in de tijd der jaren toenemen. Voor het rentedeel geldt juist het tegengestelde, omdat dit in het begin vrij hoog zal zijn en juist afneemt gedurende de looptijd. Bij een annuïteitenhypotheek nemen de maandlasten dus evenredig toe. Deze hypotheekvorm zorgt ervoor dat in het begin van de looptijd uw maandlasten lager zijn en dat deze in de loop van de jaren toenemen. Dit is een ideale hypotheekvorm voor starters, omdat naar verwachting het loon van veel mensen in de loop van de jaren ook toeneemt. Een ander groot voordeel is dat u uw hypotheek aan het einde van de looptijd ook daadwerkelijk afbetaald is en dat er geen restschuld achterblijft.

 

Voor meer informatie over een dakkapel plaatsen kijkt u op dakkapelplaatsen.nl