Informatie Restschuld

Voorbeeld restschuld

Stel de hoofdsom van uw hypotheek op uw woning is op moment van verkoop nog 200.000 euro en u verkoopt uw woning voor 160.000 euro. Met die 160.000 euro gaat u uw hypotheek aflossen. De opbrengst van de woning was echter slechts 160.000 euro, dus 40.000 euro te weinig om de hypotheek volledig af te lossen. Die 40.000 euro heet dan de restschuld.

Problematiek van een restschuld

Op dit moment zijn er steeds meer mensen die te maken krijgen met een restschuld. Dit heeft een aantal oorzaken door actuele factoren, zoals bijvoorbeeld:

  • de economische crisis
  • de kredietcrisis
  • een sterke daling van de woningprijzen
  • een lage inflatie
  • een topfinanciering
  • een beleggingshypotheek
  • de woekerpolisaffaire
  • de aandelenlease-affaire

In Amerika kan een huiseigenaar afstand doen van zijn woning en zijn woning verlaten, waardoor de hypotheekverstrekker de directe eigenaar van die woning wordt. Deze hypotheekverstrekker wordt dan echter ook de eigenaar van de eventuele restschuld en die is dan niet meer te verhalen op de vorige eigenaar. Doordat vele Amerikaanse huiseigenaren in de problemen zijn gekomen doordat ze de hoge hypotheekrentes en de aflossing niet meer konden opbrengen sinds het begin van de kredietcrisis is dit vele malen gebeurd. Doordat ook de woningprijzen nog een flink zijn gedaald en dus steeds minder waard werden, werd de resterende hypotheekschuld of restschuld steeds hoger en hoger.

Hoe ontstaat een restschuld?

Ook in Nederland zijn sinds het begin van de kredietcrisis in 2009 de woningprijzen flink gedaald. Dat dit ook voor de Nederlandse huiseigenaren die hun woning willen of moeten verkopen grote (financiële) gevolgen heeft moge duidelijk zijn. Voor huiseigenaren die een flinke overwaarde op hun woning hadden valt de schade nog wel enigszins mee, maar steeds meer huiseigenaren blijven met een restschuld zitten nadat hun woning verkocht is.

Vanaf de jaren ’90 zijn de huizenprijzen flink gestegen en men was nog steeds in de veronderstelling dat die prijzen nog wel een tijdje zouden blijven stijgen. Er was namelijk grote schaarste aan koopwoningen doordat steeds meer huurders een eigen huis wilden hebben en dus een huis wilden kopen. Sinds de kredietcrisis in 2009 is de verkoop van de woningen echter gestagneerd en blijven de woningprijzen maar dalen. Voor woningeigenaren die hun woning willen of moeten verkopen is dat natuurlijk een zeer slechte ontwikkeling. Door de sterke en blijvende daling van de woningprijzen hebben steeds meer woningeigenaren te kampen met een hypotheek die hoger is dan wat hun woning op dat moment nog kan opbrengen. Verkoop van hun huis op dat moment resulteert dus in een restschuld.

Wie moet die  restschuld betalen?

Hebt destijds een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie afgesloten, dan is het mogelijk dat onder bepaalde voorwaarden bij gedwongen verkoop van uw woning de restschuld wordt kwijtgescholden. In dat geval hebt u nog een geluk bij een ongeluk. In alle andere gevallen, en dat is in de meeste gevallen zo, blijft de voormalig huiseigenaar met een restschuld zitten en draait zelf voor deze schulden op. Hiervoor kunnen dan eventueel betalingsafspraken met de bank worden gemaakt. De rente die u dan betaald is echter niet meer aftrekbaar omdat het geen rentelasten zijn.