De elektrische keuring

Een elektrische keuring
Er zijn een aantal redenen om de elektrische bedrading in uw huis te laten keuren.
* Omdat het moet
* omdat u wilt verbouwen
* omdat u wilt weten in welke staat de elektrische bedrading is
* omdat de verzekering om een bewijs vraagt.
Bij verkoop van een pand is een elektrische keuring verplicht. Het bewijs van de elektrische keuring moet bij de stukken van het pand gevoegd zijn. Toch kan het zijn dat de nieuwe bewoner ook een eigen elektrische keuring wil laten doorvoeren omdat hij wil verbouwen. Na een verbouwing is het pand veranderd en zijn er nieuwe toevoer- en aftappunten ontstaan. Ook die moeten worden gecontroleerd op hun veiligheid. Dus zal een elektrische keuring verricht moeten worden. Overigens is het ook verstandig, want stel er gebeurt iets dan kan een verzekering vragen om een elektrische keuring en als dan blijkt dat zaken niet op orde waren, kunnen zij beslissen niet of niet geheel uit te keren. Wanneer een verbouwing uitgevoerd wordt dan laat de aannemer zelf een elektrische keuring uitvoeren.

Een oud pand
Woont u in een oud huis? Bent u van plan een oud huis te kopen? Of te verbouwen? Dan is een elektrische keuring een hele goede investering. In oude gebouwen zit vaak nog oude bedrading. Dat betekent dat de elektrische draden nog met katoen omwikkeld zijn in plaats van met plastic. Bij een kortsluiting kan dat de directe oorzaak voor een brand zijn. Bij een elektrische keuring wordt duidelijk of de draden veilig zijn.
Eenzelfde elektrische keuring toont aan of er bij de verbindingen gebruik is gemaakt van lasdoppen of, zoals dat vaker bij oudere panden het geval is, dat men de draden met tape verbonden heeft. Ook dit is een groot veiligheidsrisico. Een andere reden voor een elektrische keuring is omdat u wilt weten of de staat van het pand, voor wat betreft de verborgen delen, veilig is. U kunt uit gaan van het bewijs van de elektrische keuring van de verkoper. Maar u kunt u het zekere voor het onzeker nemen en zelf een elektrische keuring laten uitvoeren.

Het gaat ook om uw veiligheid
We zijn zo gewend aan elektriciteit dat we er nooit bij stil staan dat deze vorm van energie ook levensgevaarlijk kan zijn. Een elektrische keuring helpt om naar die veiligheid te kijken. U kunt bijvoorbeeld ook vragen om naar de beaarding van allerlei materialen extra te kijken. Of om aanbevelingen omdat er kleine kinderen in huis leven. Zo helpt de elektrische keuring u de veiligheid van uw gezien te vergroten. Daar komt bij dat u het bewijs van de elektrische keuring aan uw verzekeraar kunt sturen zodat er, mocht onverhoopt iets gebeuren, nooit een probleem zal ontstaan.
Om een elektrische keuring uit te kunnen voeren moet een bedrijf daartoe gecertificeerd zijn. Alleen die bedrijven mogen een officieel bewijs afgeven. Soms biedt iemand aan om de elektrische keuring wel even te doen. Let goed op dat u geen kat in de zak koopt, want is dat bedrijf niet gerechtigd dan geldt die elektrische keuring niet.
Met vragen of om een offerte aan te vragen kunt u terecht bij epcdiensten.be. Dat is een gecertificeerd bedrijf dat gerechtigd is een elektrische keuring uit te voeren. Als alles in orde is krijgt u uiteraard een bewijs van de keuring, maar ook eventuele tips om zaken nog wat te verbeteren. Mochten er problemen zijn dan kan ook met epcdiensten.be overlegd worden hoe die het beste aangepakt kunnen worden.

(Referenties Epcdiensten , Elektrische keuring diensten provincie Antwerpen Epc ( energieprestatiecertifcaat) diensten Lille)